Prisutvikling FellesKraft

Pris FellesKraft privat, februar 2017:

Prisområde Pris øre/kWh uten elsertifikat Pris øre/kWh inkludert elsertifikat
NO1 - Øst-Norge 30,00 32,60
NO2 - Sørvest-Norge 30,00 32,60
NO3 - Midt-Norge 30,00 32,60
NO4 - Nord-Norge 27,50 30,10
NO5 - Vest-Norge 30,00 32,60

Prisene er oppgitt u/mva.

Fastbeløpet på kr. 39,- u/mva tilsvarer:
1,56 øre/kWh ved et forbruk på 30 000 kWh
2,34 øre/kWh ved et forbruk på 20 000 kWh
4,68 øre/kWh ved et forbruk på 10 000 kWh

Om FellesKraft:

  • Lav pris og redusert risiko.
  • Vi overvåker kraftprisen og jobber for å sikre deg forutsigbarhet og best mulig pris hver måned.
  • Du betaler den beste prisen vi oppnår hver måned + et fastbeløp på kr. 39,- per måned.

Trykk Enter for resultat