Prisutvikling FellesKraft

Pris FellesKraft privat, april 2017:

Prisområde Pris øre/kWh uten elsertifikat Pris øre/kWh inkludert elsertifikat
NO1 – Øst-Norge 31,51 34,11
NO2 – Sørvest-Norge 30,76 33,66
NO3 – Midt-Norge 31,35 33,95
NO4 – Nord-Norge 26,29 28,89
NO5 – Vest-Norge 31,51 34,11

Prisene er oppgitt u/mva.

Fastbeløpet på kr. 39,- u/mva tilsvarer:
1,56 øre/kWh ved et forbruk på 30 000 kWh
2,34 øre/kWh ved et forbruk på 20 000 kWh
4,68 øre/kWh ved et forbruk på 10 000 kWh

Om FellesKraft:

  • Lav pris og redusert risiko.
  • Vi overvåker kraftprisen og jobber for å sikre deg forutsigbarhet og best mulig pris hver måned.
  • Du betaler den beste prisen vi oppnår hver måned + et fastbeløp på kr. 39,- per måned.

Trykk Enter for resultat