Prisutvikling FellesKraft

Pris FellesKraft januar 2017:

Prisområde Pris øre/kWh uten elsertifikat Pris øre/kWh inkludert elsertifikat
NO1 - Øst-Norge 33,60 36,20
NO2 - Sørvest-Norge  33,10 35,70
NO3 - Midt-Norge 33,00 35,60
NO4 - Nord-Norge 29,90 32,50
NO5 - Vest-Norge 33,30 35,90

Prisene er oppgitt u/mva.

Fastbeløpet på kr. 39,- u/mva tilsvarer:
1,56 øre/kWh ved et forbruk på 30 000 kWh
2,34 øre/kWh ved et forbruk på 20 000 kWh
4,68 øre/kWh ved et forbruk på 10 000 kWh

Om FellesKraft:

  • Lav pris og redusert risiko.
  • Vi overvåker kraftprisen og jobber for å sikre deg forutsigbarhet og best mulig pris hver måned.
  • Du betaler den beste prisen vi oppnår hver måned + et fastbeløp på kr. 39,- per måned.

Trykk Enter for resultat