Energioppfølgingssystem (EOS)

De fleste bedrifter har et potensial for å redusere energiforbruk, og slik spare både kostnader og miljøet. Ishavskraft ønsker å bidra til dette arbeidet via vårt konsept Forbruksreduksjon.

Energioppfølgingssystem

Få kontroll på energikostnadene


Forbruksreduksjon benytter et automatisk energioppfølgingssystem (EOS) som presenterer data på en enkel og brukervennlig måte på web.

Systemet er også oppdatert på prisene på de forskjellige energikildene, og kan gi råd om hvilken energikilde som er mest økonomisk fordelaktig til en hver tid.

Brukervennlig


Forbruksreduksjon er et av markedets mest brukervennlige system, og alt på hovedsiden får man den totale oversikten over byggenes energiforbruk med ET-Diagram, Forbruksdiagram pr. uke/akkumulert pr. år samt driftslogg med alarmfunksjon. I tillegg har man tilgang til en fleksibel rapporteringsløsning der man kan benytte forhåndsoppsatte rapporter eller skreddersy egendefinerte rapporter.

Godt miljøvalg


Ved å redusere sitt energiforbruk gjør man også et riktig valg for miljøet. Når man reduserer energiforbruket sitt reduserer man også utslippene av CO2, både lokalt og globalt. Dette gir dokumenterte utslippsreduksjoner i miljø og klimaregnskap.

Forbruksreduksjon gir en unik mulighet til å redusere energikostnadene og sin påvirkning av miljøet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Hilde Berg

Salgssjef bedrift Tromsø
907 82 400
hilde@ishavskraft.no

Torgeir Fosse

Energirådgiver Tromsø
951 35 434
torgeir@ishavskraft.no

Bjørn Edvinsen

Salgssjef bedrift, Alta
900 25 075
bjorn@ishavskraft.no

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.