Vi er her for å hjelpe deg.

Her kan du søke i de mest stilte spørsmålene. Du kan ringe oss mandag-fredag mellom klokken 09.00-15.30 om du ikke finner det du leter etter. Og du kan sende e-post til bedriftskunde@ishavskraft.no. 

Når bedriften flytter UT av sine lokaler og avtalen skal sies opp:

Fyll ut skjema HER.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Når bedriften flytter INN i nye lokaler og kraftavtale ønskes:

Fyll ut skjema HER.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Hvis du ikke har avtale med en kraftleverandør vil netteier levere strøm til deg midlertidig. Netteier er leveringspliktig. Dette er ofte dyre avtaler. Kontakt oss, så vil vi ordne deg en god avtale.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Ved å logge inn på Min side kan du blant annet finne bedriftens faktura, forbrukshistorikk og informasjon om bedriftens avtaler.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

eFaktura:
Med eFaktura kommer faktura rett inn i nettbanken. Du trenger bare bekrefte betalingen. Ingen kopi i post. Avtales med banken.
Avtalegiro:
Du får automatisk betaling av faste faktura. Beløpet trekkes automatisk og du vil få en kopi av faktura i posten. Avtales med banken.
EHF:
Du kan sjekke om din bedrift er registrert i
ELMA-registreret. Send oss en e-post på bedriftskunde@ishavskraft.no dersom bedriften din ønsker å benytte EHF faktura.
E-postfaktura
E-postfaktura er enkelt og miljøvennlig, man slipper bruk av papir og transport. Du mottar fakturaen rett i innboksen på e-post istedenfor på papir i postkassen. Du er ikke avhengig av postkassen hjemme for å få betalt regningen. Med e-postfaktura slipper du å betale miljøgebyr. Gi beskjed til bedriftskunde@ishavskraft.no 

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Med eFaktura kommer regningen ferdig utfylt til nettbanken din. Det eneste du trenger å gjøre er å bekrefte betalingen. Du kan betale regningene dine hvor som helst og når som helst, og du har full oversikt over betalte og ubetalte regninger.

Har du flere banker, så vil dine eFaktura være synlige i alle nettbankene og du kan velge hvilken bank og konto du ønsker å betale regningen fra.

Dersom du har kombinert eFaktura og AvtaleGiro vil regningen betales automatisk på forfallsdato, og regningen vil ligge i eFaktura-arkivet i den banken betalingen ble gjort fra.

eFaktura er en avtale mellom deg og banken din. Det er ikke mulig for oss å opprette, endre eller avslutte eFaktura. Alle endringer må gjøres i din nettbank. eFakturareferanse finner du på din siste regning.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Selv om du har AvtaleGiro må vi sende deg grunnlaget for regningen.

Dersom du ikke mottar regningen elektronisk (epost/efaktura/sms) kan det påløpe miljøgebyr. Du kan bestille e-postfaktura på Min side.

Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av banken. Du kan også enkelt endre eller stoppe betalingen. Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

EHF (Elektronisk Handelsformat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

Alle statlige organisasjoner skal kreve faktura i EHF format. Fra og med 1. januar 2015 er også alle norske kommuner pålagt å kunne ta imot EHF-fakturaer. En del kommuner og bedrifter har allerede gått over til EHF, og godtar ikke lenger fakturaer på papir.

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Fordi den mottas og leses automatisk er du trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker.

For å sende EHF-fakturaer må du bruke et fakturasystem som har støtte for det. Ellers trenger du ingen spesielle avtaler, hverken med banken eller andre.

Sjekk her om din bedrift kan ta i mot EHF. 

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Fakturering skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende rutiner for dette hos Ishavskraft AS.

 • Målere som er timesmålt faktureres månedlig etter faktisk forbruk minus tidligere innbetalt forskudd for perioden, pluss nytt forskudd for ny måned (to måneder frem – avregning for januar + forskudd for mars).
 • Målere som avleses 12 ganger i året faktureres månedlig etter faktisk forbruk minus tidligere innbetalt forskudd for perioden, pluss nytt forskudd for neste måned.
 • Målere som avleses annenhver måned faktureres annenhver måned etter faktisk forbruk minus innbetalt forskudd for perioden, pluss ny forskudd for to måneder.
 • Målere med annen avlesning faktureres forskuddsvis annenhver måned. Kunden blir avregnet etter faktisk forbruk en gang i året. Årsavregning følger med første forskuddsfaktura.

Betalingsfrist er 14 dager etter utstedelse av faktura hvis ikke annet er avtalt.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Forbruket varierer i løpet av året, og det kan være mange årsaker til at summen på regningen går opp og ned. Regningen blir ofte litt større når temperaturen kryper under frysepunktet, fordi det naturligvis brukes mer strøm samtidig som strømprisene ofte øker.

Hvis du nettopp har fått byttet måler ser vi ofte at årsaken til en stor regning er at den gamle måleren ikke er lest av på lang tid, og at beregnet forbruk fra netteier har vært satt for lavt. Når montøren setter opp ny måler, og melder inn stand fra den gamle fanges dette opp og legges til på neste regning.

Ved spørsmål rundt dette bør du kontakte ditt lokale nettselskap.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

AMS er betegnelsen på de nye automatiske strømmålerne som alle skal få innen 01.01.2019.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Nettleie betaler du for å være tilkoblet strømnettet. Du betaler også for å få transportert strømmen til din bolig. Dette er en tjeneste som den lokale netteieren har monopol på.

Nettleien består av et fastbeløp og en variabel del basert på forbruket ditt. Kostnaden for nettleie vil derfor variere i takt med forbruket ditt.

Strømmen du bruker, kan du kjøpe fra den kraftleverandøren du ønsker å benytte. 

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Ja, dersom du har en av følgende netteiere har vi avtale om gjennomfakturering, og du vil få alt på samme regning:

 • Alta Kraftlag SA
 • Ymber AS
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Nordkyn Kraftlag SA
 • Luostejok Kraftlag SA
 • Troms Kraft Nett AS
 • Hafslund Nett AS

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

De fleste strømkundene i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er bakt inn i strømprisen din. Du må altså betale for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Det innebærer at produsenter som investerer i fornybar energi får inntekter fra salg av elsertifikater. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon.

Husholdningskunder og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er fritatt fra elsertifikater.

 

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Fornybar energi er basert på ressurser som naturen selv fornyer, og uten bruk av fossile brennstoffer. Fornybar energi har ingen eller svært lave klimagassutslipp, og økt bruk av fornybare kilder er derfor nødvendig om verden skal nå sine klimamål. 

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Kraftleverandørene kan da tilby kundene en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker. 

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Med en spotavtale blir du fakturert for markedsprisen på strømbørsen NordPool. Prisene kan være ulike fra prisområde til prisområde. Denne typen avtaler har vist seg å være et gunstig alternativ for strømkunder over tid. Når prisene faller kommer det deg umiddelbart til gode, men med tilsvarende risiko når prisene stiger.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Nei, Ishavskraft sender per i dag regning ut fra en gjennomsnittlig månedspris.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Måleravlesning skal sendes til din lokale netteier. Hvis du har fått ny automatisk måler slipper du å levere avlesninger.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Hvis du glemmer å lese av strømmen vil netteier beregne forbruket ditt, normalt sett på den 1. i hver måned.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Vi anbefaler at måleren leses av minst 3-4 ganger i året, for å sikre at forbruket blir fanget opp på riktig tidspunkt.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Logg inn eller Registrer/opprett bruker. Følg instruksene. 

 

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

 • Oversikt over dine faktura
 • Forbrukshistorikk
 • Dine avtaler
 • Dine samtykker
 • Kostnadsoversikt

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Få med deg nyheter og gode tilbud fra Ishavskraft. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Har du lyst å hjelpe oss å forbedre nettsiden vår?

Hva leter du etter?