Eventer

Elektrifisering av Norge-hva betyr det for kraftmarkedet?

29. september, klokken 09.00 – 10.00

  • Hvorfor er elektrifisering en viktig del av det grønne skiftet?
  • Statnett presenterer sin langtidsdanalyse for kraftpriser frem til 2050
  • Hva vil elektrifisering bety for Ishavskraft som kraftleverandør?
  • Hvilken effekt vil elektrifisering få for våre bedriftskunder?

 

Fleksibilitet -er det en forutsetning for det grønne skiftet?

16. november, klokken 09.00-10.00

  • Nettselskapene Arva og Agder Energi Nett forteller om deres behov for fleksibilitet
  • Nodes er en ny markedsplass for kjøp og salg av effekt-hvordan fungerer dette i praksis?
  • Hvilke kunder kan delta i fleksibilitets markedet og hvorfor gjøre det
  • Ishavskraft forteller om sine erfaringer fra fleksibilitetsprosjektene Smart Senja og Norflex