Fakken vindkraftpark

Dere kan velge å kjøpe opprinnelsesgarantier fra Fakken vindkraftpark. Da får dere et finansielt bevis på at det produseres like mye strøm i Fakken vindkraftpark som den strømmen dere kjøper selv. Slik får forbrukerne mulighet til å påvirke produsentene. 

Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant Mediedesign

Du får varme fra vindene på Fakkekeila i Troms

Ute i havgapet i Karlsøy kommune i Troms står 18 vindturbiner som tilsammen produserer 152,2 GWh* strøm i året.  * Tall fra 2020.

Fakta om Fakken vindkraftpark

Fakken vindkraftpark, som drives av Troms Kraft Produksjon, ble åpnet i 2012. Parken befinner seg ute på Vannøya, nærmere bestemt på Fakkekeila øst på øya.

• 18 vindturbiner – Se film fra bygging av parken
• Vindturbiner liker ikke sterk vind. De stopper når vinden når 30 m/s. Det er for å beskytte turbinene mot mekaniske feil. De skal tåle vind opp mot 60 m/s.
• Alta kraftverk har 694,7 GWh i sin normalproduksjon i 2020. Fakkens produksjon i 2017 tilsvarte ca. 1/5-del av Alta kraftverk på samme tid.

Film av Frank Rune Isaksen i Frikant Mediedesign.

Se video for mer informasjon om opprinnelsesgarantier, forklart av Svein Erik Thyrhaug i Troms Kraft Produksjon. 

 

Strøm – med og uten opprinnelsesgarantier

Strøm uten opprinnelsegaranti

Hvis du kjøper strøm uten opprinnelsesgarantier, blandes norskprodusert strøm med strøm produsert i Europa.

Strøm med opprinnelsesgaranti

Ved kjøp av opprinnelsesgarantier kan du kjøpe
100 prosent fornybar energi fra Fakken vindkraftpark i Troms.