Kåven kraftverk

Hvis din bedrift er opptatt av å støtte kraftprodusenter i nord vil du kunne få opprinnelsesgarantier fra Kåven kraftverk i Finnmark. Din bedrift får dermed dokumentasjon på at strømforbruket er 100 prosent fornybart. 

Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant Mediedesign

Du velger å støtte nordnorsk kraftproduksjon

I Langfjorden i Alta kommune ligger Kåven kraftverk idyllisk til i vakker natur. Velger du opprinnelsesgarantier herfra får din bedrift dokumentasjon på kortreist fornybar energi. 

Film fra Kåven kraftverk 

Se video fra Kåven kraftverk med Jørn Iversen fra Ishavskraft og Per-Erik Ramstad fra Alta kraftlag.               

Film av Frank Rune Isaksen i Frikant Mediedesign.

Fakta om Kåven kraftverk

Kåven kraftverk drives av Alta kraftlag og ble bygd i 1951-1952. Kåven kraftverk ligger veiløst til på nordsiden av Langfjorden i Alta kommune. Her er det adkomst med båt. Kovvatnet er regulert med 20 m. mellom kt 99 og 119. Det er bygget tre dammer rundt magasinet.

Vannveien er tunnel øverst og rørgate nederst. Dam 3 ble rehabilitert i 1999. Kraftverket har en installert effekt på 3,8 MW og middels årsproduksjon er ca. 15 GWh med maks årsproduksjon på 22 GWh.

Strøm – med og uten opprinnelsesgarantier

Strøm uten opprinnelsegaranti

Hvis du kjøper strøm uten opprinnelsesgarantier, blandes norskprodusert strøm med strøm produsert i Europa.

Strøm med opprinnelsesgaranti

Ved kjøp av opprinnelsesgarantier kan du kjøpe 100 prosent fornybar energi fra Kåven kraftverk i Finnmark.