Vi er ledende kraftforvalter for kommuner med kraftrettigheter ved 68 kommuner

Hva er konsesjonskraft?

Eierne av et vannkraftverk er i henhold til gitte konsesjoner pålagt å levere en andel av kraften til de kommuner og fylkeskommuner som er berørt av kraftutbyggingen. Med forvaltning av konsesjonskraft sørger vi for at kommunene får ut all verdien av konsesjonskraften.

Forvaltningen har gitt oss gode resultater og oppgjørene er ryddige og oversiktlig. Ishavskraft har ivaretatt våre interesser på en svært god måte.


David Sande, Trysil kommune

Ishavskraft ivaretar våre interesser på en god måte. Vår forvaltningsmodell gir oss mulighet til å ta del i økte priser samtidig som vi er sikret en grunninntekt.


Rune Stokke, Åseral kommune

Det er både hyggelig og lønnsomt å være kunde av Ishavskraft. Forvaltningen har gitt oss økte inntekter og deres våkne blikk har gitt oss en solid økning i kraftmengden.


Harald Larssen, Lebesby kommune

Noen av kraftkommunene vi samarbeider med

Tromsø kommune
Balsfjord kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune
Skjervøy kommune
Alta kommune

Jørn Iversen

Markedssjef konsesjonskraft

950 74 678
jorn@ishavskraft.no

Trykk Enter for resultat

Hva synes du om nettsiden vår?