Vi er eksperter på konsesjons­kraft.

Vannkraften har betydd svært mye for utviklingen av velstanden i Norge. Kommuners og fylkeskommuners rettigheter til lokal kraftproduksjon har vært og er et viktig bidrag i samfunnsutviklingen. Det er viktig at kraftkommunene får utbetalt verdien av konsesjonskraften, og dette bidrar Ishavskraft til gjennom aktiv forvaltning og god rådgivning.

Foto Shutterstock

Resultat – Ryddighet – Relasjon

Vi har bygd opp kompetanse, erfaring og systemer for konsesjonskraft siden Ishavskraft ble operativ i 1998. Vi startet med 5 nabokommuner med 70 GWh og har siden bidratt med gode inntekter til halvparten av alle kraftkommuner i Norge. Etter 2015 har vi i snitt hatt ca. 70 konsesjonskraftkommuner som kunder. Vi har solid kompetanse på fysisk salg og finansiell forvaltning, og vi anser oss som eksperter på konsesjonskraft. Vi har i mange år vært ISO-sertifisert, og fokus på våre 3 R´er er viktig for oss:

 • Resultat: Kommuner flest ønsker at de innen rimelige risikorammer får mest mulig for kraften de selger. Det betyr at våre krafthandlere må strekke seg for å optimalisere fysisk salg, og skape merinntekter gjennom aktiv forvaltning.
 • Ryddighet: Kommunen skal oppleve høy grad av ryddighet knyttet til kontrakter, fullmakter, rapportering og oppgjør. Vår kvalitetssikring skal sikre at vi ikke gjør feil, og våre kontrollrutiner skal sikre at vi oppdager avvik som inntreffer.
 • Relasjon: Kommuner skal oppleve kort responstid, god service, nyttig rådgiving, og løpende oppfølging fra høflige og hyggelige medarbeidere.

Vi ønsker at kundene våre skal måle oss på nettopp dette, og vi er trygge på at vi scorer høyt på alle R-ene hos alle våre kraftkommuner.

Hva kan vi bistå med?

 • Vi tilbyr gode forvaltningsmodeller der målsettingen er å gi kommuner best mulig inntekter. Vår forvaltning har slått spotmarkedet med god margin siden vi startet med aktiv forvaltning i år 2000. Kundene kan velge ulike modeller og kontrakter med ulik varighet, men vi anbefaler kommuner å være langsiktig og å ta moderat risiko i markedet. Vi bidrar gjerne i en diskusjon om handelsstrategi.
 • Dersom du ønsker å selge til fast pris ønsker vi gjerne å konkurrere om å få kjøpe konsesjonskraft på årskontrakt. Vi gir gode priser nettopp fordi vi er eksperter på å optimalisere verdien av månedsblokkmodellen og eventuelt andre uttaksmodeller.
 • Bruker din kommune mye strøm som dere kjøper i spot? Ønsker dere å redusere risiko i markedet med også å selge alt eller noe av konsesjonskraften i spot? Da kan vi handle i spot for dere på en best mulig optimal måte. Vår erfaring er at vi har konkurransedyktige betingelser for dette.
 • Vi bruker tid på å hjelpe kommuner med saker som oppstår knyttet til kommunens rettigheter. I flere tilfeller har vi bidratt til at kommuner har fått rettigheter til kraft som kommunen ikke var kjent med. Vi sørger for å etablere og vedlikeholde en korrekt oversikt over kommunens rettigheter fra alle ulike konsesjonærer.
 • Opplæring og kurs om kraft internt i kommunen, og løpende oppfølgingsmøter til kommuner som velger aktiv forvaltning.
 • Vi kan være kommunens fakturaadresse overfor konsesjonærene. Vi mottar, kontrollerer og betaler fakturaene, og betaler netto oppgjør til kommunen – med god og oversiktlig dokumentasjon.

Vi har også solid kompetanse innen kraftforvaltning.

 • Erfaring siden starten i 1998
 • 70 konsesjonskraft-kommuner i snitt siden 2015
 • Trippel ISO-sertifisert
 • Resultat – Ryddighet – Relasjon

kommuner vi samarbeider med.

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: navn in <b>/home/ishavloo/public_html/wp-content/themes/twentyseventeenchildtheme/page-bedrift-mal-1.php</b> on line <b>155</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: navn in <b>/home/ishavloo/public_html/wp-content/themes/twentyseventeenchildtheme/page-bedrift-mal-1.php</b> on line <b>155</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: navn in <b>/home/ishavloo/public_html/wp-content/themes/twentyseventeenchildtheme/page-bedrift-mal-1.php</b> on line <b>155</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: navn in <b>/home/ishavloo/public_html/wp-content/themes/twentyseventeenchildtheme/page-bedrift-mal-1.php</b> on line <b>155</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: navn in <b>/home/ishavloo/public_html/wp-content/themes/twentyseventeenchildtheme/page-bedrift-mal-1.php</b> on line <b>155</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: navn in <b>/home/ishavloo/public_html/wp-content/themes/twentyseventeenchildtheme/page-bedrift-mal-1.php</b> on line <b>155</b><br />

Kontakt oss gjerne.

 

Jørn Iversen

Jørn Iversen

Markedssjef konsesjonskraft

950 74 678

jorn@ishavskraft.no

Få med deg nyheter og gode tilbud fra Ishavskraft. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Har du lyst å hjelpe oss å forbedre nettsiden vår?

Logg inn på «Min side»