Hva er konsesjonskraft

Eierne av alle vannkraftverk er i henhold til gitte konsesjoner pålagt å levere til de kommuner og fylkeskommuner som er berørt av utbyggingen.

Kommuner og fylkeskommuner med slike rettigheter kan kjøpe kraften til svært lave priser. Kraften kan deretter benyttes til eget forbruk, eller den kan selges videre for å gi ekstra inntekter til fellesskapet.

Ishavskraft ønsker å ta et særlig ansvar for fellesskapet rundt oss, og av den grunn har vi utviklet gode rutiner og høy kompetanse i vår bistand til kommuner og fylkeskommuner som vil ha mest mulig ut av sine konsesjonsrettigheter.

Med en årlig forvaltning på langt over 1 TWh konsesjonskraft over hele landet, er Ishavskraft i dag markedsleder i dette markedet.

Nøkkeltall

  • Landsdekkende siden 1999
  • 1 700 GWh forvaltet kraft
  • Verdens nordligste handelsbord i Alta
  • 74 kommuner

Jørn Iversen

Markedssjef konsesjonskraft

950 74 678
jorn@ishavskraft.no

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.