Kraftforvaltning

Kraftbørsen NordPool styrer strømprisene i hele Norden. Her kan økonomiske nyheter og analyser påvirke aktørenes prognoser slik at spotprisene og fastprisene endrer seg dramatisk i løpet av minutter.

Det krever store ressurser å forvalte sitt strømforbruk aktivt på NordPool, men det kan også være mye penger å tjene på innsatsen.

Vi forvalter allerede porteføljen til flere av våre største kunder på denne måten. Du vil da få løpende rapporter om priser, prognoser og utviklingstrekk i strømmarkedet, og våre beste analytikere gir råd om hvilke konklusjoner som bør trekkes.

Uavhengig av hvor aktiv rolle du ønsker at ditt firma skal ha i denne forvaltningen, vil vi her gjøre vårt ytterste for du skal få størst mulig økonomisk utteling av denne direkte tilgangen til markedsmekanismene på NordPool.

Verdens nordligste handelsbord

  • Lokalisert i Alta
  • Forvalter 5,5 TWh
  • 100 000 kunder

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.