Om Ishavskraft

Ishavskraft AS hører hjemme i storslått natur som er særlig utsatt for klimaendringer. Derfor føler vi et ansvar for å være en del av løsningen. Med bakgrunn i den globale forurensningen, med miljøbelastningen og klimaendringene det medfører, har det tidlig vært viktig å tilby 100 % fornybar kraft til alle selskapets kunder.

Ishavskraft har sin opprinnelse i en storslått natur nord for Polarsirkelen. Selskapets røtter stikker dypt og det geografiske hjemmeområdet har historisk sus over seg. Europas første vannkraftverk ble satt i drift allerede i 1882 i Hamn på Senja, og folk i Hammerfest kunne i 1891, som den første byen i Norge, glede seg over elektriske gatelys – et helt år før de ble tent i hovedstaden Kristiania.

De lokale kraftselskapene i Troms og Finnmark vokste seg større etter hvert som elektrifiseringen brakte med seg arbeidsplasser, lys og varme - og et enklere liv. Det var kommunene og fylkeskommunene som sto som eiere fra begynnelsen. Derfor er det riktig å si at de store og evigvarende verdiene som fornybar energi er eid av folket selv.

Ishavskraft AS ble etablert i juni 1997 og var eid av de samme produsentene av fornybar energi i Troms og Finnmark. Ishavskraft er i dag Nord-Norges største kraftleverandør. Engasjerte privatkunder, kompetente og profesjonelle bedriftskunder med nasjonale og internasjonale markeder, samt ambisiøse offentlige virksomheter, har siden oppstarten vært med å bygge selskapet til det vi fremstår som i dag.

Gjennom en offensiv vekststrategi har vi siden starten blitt et av landets største kraftomsetnings-selskap med ca 100.000 kunder, en kraftomsetning på over 5,5 milliarder kWh og nærmere 60 medarbeidere i Alta og Tromsø. Ishavskraft er nå heleid av Troms Kraft.

Ishavskraft sin identitet vil alltid være preget av den landsdelen vi kommer fra og er så stolt over - med folkelige verdier, ærlige hensikter og uredde ambisjoner.

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.