Det viktigste i verden skjer der du bor.

Vi henter kulturen, sjela og kraften vår fra de lokalmiljøene vi kommer fra. Derfor er det helt naturlig at våre sponsormidler går til kultur, idrett og livsutfoldelse på disse stedene.

Sponsing

Ishavskraft kulturstipend

Kulturstipendet er ment å gi støtte og anerkjennelse til en eller flere unge talent som ønsker å gjøre sitt kulturuttrykk innen kunst, musikk og dans.

Ishavskraftfondet

Ishavskraft har et eget fond som skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i våre geografiske områder.

Støtte og sponsing

Ishavskraft har helt siden oppstarten i 1997 vært en støttespiller for mennesker og organisasjoner som skaper liv og røre i sitt lokalmiljø; Troms og Finnmark.

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.