Vårt miljøfokus

Ishavskraft AS hører hjemme i en storslått arktisk natur som er særlig utsatt for klimaendringer. Derfor kjenner vi et ansvar for å være en del av løsningen.

Med bakgrunn i den globale forurensningen, med miljøbelastningen og klimaendringene det medfører, har det tidlig vært viktig å tilby 100 % fornybar energi til alle selskapets kunder.

Sammen med et omfattende miljøfokus internt i Ishavskraft, er vår satsing på fornybar energi og Forbruksreduksjon™ en strategisk disposisjon som flytter oss fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen. Det er ikke nok å si at vi stiller strenge krav til oss selv. Derfor har vi i tillegg til å være Miljøfyrtårn, valgt å sertifisere oss etter internasjonale standarder (ISO) for miljø, kvalitet og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Med dette arbeidet får vi også dokumentert at vi mener alvor med vårt miljøengasjement.

Ishavskraft er i dag den eneste norske kraftleverandøren med trippelsertifisering i ISO.

Målet vårt er å være klimanøytral, men vi ønsker ikke bare å kjøpe kvoter for å oppnå dette. Vi reiser minst mulig i vårt virke, og benytter videokonferanser daglig i virksomheten. I så stor grad som mulig besøker vi våre kunder med bruk av elbiler og elsykler – drevet av fornybar energi. Hele vår bilpark består av elbiler.

Med konseptet Forbruksreduksjon™ hjelper vi våre kunder til å redusere sitt forbruk av energi.
Det oppleves antakelig som et paradoks at vi ønsker å selge mindre av det vi lever av, men fakta er at konseptet gir oss en trippelvinn-effekt;

Det finnes ingen uenighet om at lavere energiforbruk er et konkret miljøtiltak som virker umiddelbart og fører til at fornybar energi når ut til flere. Miljøet vinner!
Kundene vil tjene penger, ikke bare på kraften de ikke bruker, men også på nettleie og offentlige avgifter. Kunden vinner!

Fornøyde kunder som skaper bedre resultater forteller historien til andre, og Ishavskraft vokser – selv om vi selger mindre til våre egne kunder. Ishavskraft vinner!

Da EU vedtok sitt fornybardirektiv i desember 2008 var Ishavskraft allerede godt i gang med tiltak på alle de tre hovedfokusområdene:

  • 20 % reduksjon av CO2 utslipp innen 2020
  • 20 % fornybar energi inn i kraftsystemet innen 2020
  • 20 % mer effektiv utnyttelse av energien innen 2020 (reduksjon av forbruk)

Hver dag kommer en gjeng med entusiastiske og engasjerte medarbeidere i Ishavskraft på jobb og vet at de skal bruke arbeidsdagen sin på å prøve å gjøre verden et lite knepp bedre. Gleden av å få jobbe med miljøvennlige og fremtidsrettede energiløsninger smitter over på våre kunder og har gitt oss nasjonale priser for god kundeservice.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre sitt!

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.