Ishavskraft­fondet.

Ishavskraft har et eget fond som skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i våre geografiske områder. Fristen for å søke midler fra fondet var 1. mars. Neste frist er 1. mars 2019. Vi vil annonsere fristen for 2019 i sosiale medier i januar og februar neste år.

Ishavskraft har helt siden oppstarten i 1997 vært en støttespiller for mennesker og organisasjoner som skaper liv og røre i sitt lokalmiljø. Mange lag og foreninger, samt ulike kulturaktører har opp gjennom årene mottatt støtte, og målgruppen har i all hovedsak vært barn og unge.

Ishavskraft har blant annet opprettet et eget fond som skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i våre geografiske områder. Støtte fra fondet kan søkes av idrettslag fra Troms og Finnmark som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettskretsene i hvert fylke står for utvelgelsen av mottakere hvert år, og listene legges ut her på Ishavskrafts nettsider i tillegg til idrettskretsene sine sider.

Ishavskraftfondet er ment å:

  • gi aktivitetstilbud til barn og unge
  • presentere noe nytt, annerledes og kreativt
  • bidra til involvering og medvirkning fra de unge selv
  • fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter
  • sette barn og ungdom sine behov i sentrum

     

Få med deg nyheter og gode tilbud fra Ishavskraft. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Har du lyst å hjelpe oss å forbedre nettsiden vår?

Hva leter du etter?