Ishavskraft­fondet.

Fondet skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i våre geografiske områder.

Fristen for å søke midler fra fondet er 1. mars.

Tromsø Trailblazers Foto: Amund Johannessen

Ishavskraft har helt siden oppstarten i 1997 vært en støttespiller for mennesker og organisasjoner som skaper liv og røre i sitt lokalmiljø. Mange lag og foreninger, samt ulike kulturaktører har opp gjennom årene mottatt støtte, og målgruppen har i all hovedsak vært barn og unge.

Ishavskraft har blant annet opprettet et eget fond som skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i våre geografiske områder. Støtte fra fondet kan søkes av idrettslag fra Troms og Finnmark som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettskretsene i hvert fylke står for utvelgelsen av mottakere hvert år, og listene legges ut her på Ishavskrafts nettsider i tillegg til idrettskretsene sine sider.

Ishavskraftfondet er ment å:

  • gi aktivitetstilbud til barn og unge
  • presentere noe nytt, annerledes og kreativt
  • bidra til involvering og medvirkning fra de unge selv
  • fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter
  • sette barn og ungdom sine behov i sentrum

Fristen for å søke midler fra fondet er 1. mars. 

Retningslinjer for Troms og Finnmark.

Til søknadsskjema

     

Få med deg nyheter og gode tilbud fra Ishavskraft. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Har du lyst å hjelpe oss å forbedre nettsiden vår?

Logg inn på «Min side»