Støtte og sponsing.

Ishavskraft har helt siden oppstarten i 1997 vært en støttespiller for mennesker og organisasjoner som skaper liv og røre i sitt lokalmiljø. Mange lag og foreninger, samt ulike kulturaktører har opp gjennom årene mottatt støtte, og målgruppen har i all hovedsak vært barn og unge i Troms og Finnmark.

Gjennom sponsorater ønsker vi å fremme våre verdier, vårt miljøengasjement og synliggjøre vår lokale tilhørighet. Vi kan også gi støtte til mindre tiltak i et lag eller vi kan gi støtte gjennom annonsering.

De som kan søke sponsorat er: kultur, bredde- og toppidrett. Det er interessant om samarbeidet kan forsterke vår posisjon som Norges mest miljøengasjerte kraftselskap, og gi oss synlighet både lokalt og gjerne nasjonalt. Samarbeidspartner må tilby merkevarebygging overfor en betydelig målgruppe. 

Støtte: lag og foreninger som ønsker støtte til et spesielt tiltak. Det kan være innkjøp av utstyr for eksempel. Støtteannonser: oppgi gjerne hvilket media som brukes, antall opplag og område. 

Søknadsfrist for støtte og sponsorat er 1. februar. Søknader behandles i mars.

Søknader sendes til eli@ishavskraft.no

     

Få med deg nyheter og gode tilbud fra Ishavskraft. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Har du lyst å hjelpe oss å forbedre nettsiden vår?

Hva leter du etter?