Strømsparetips

Oppvarming

Senk innetemperaturen med 1 grad. Hold innetemperaturen på mellom 19-22 °C. En endring på 1 °C gir 5 % besparelse på oppvarmingskostnaden.

Varmtvann

Ca 20 % av det totale strømforbruket går til oppvarming av vann. Ved å installere sparedusj kan du redusere inntil 50 % av dette forbruket.

Belysning

Bruk sparepærer utendørs og i kalde rom. Vanlige lyspærer omdanner kun ca 5 % av energien til synlig lys, resten blir til varme.

TV

Slå TV-en helt av, evt. trekk ut støpselet. Mange TV-er bruker like mye strøm når de står i standby som når de er i bruk.

Støvsuger

Velg støvsuger med omhu. Oppgitt og virkelig energiforbruk kan variere, og det er viktig at effektiviteten i forhold til strømforbruket er god.

Tørketrommel

Sjekk energimerkingen på tørketrommelen og bruk tørketrommel på det som er nødvendig, tørk resten på stativ.

Spar strøm

Ukentlige oppslag i media beskriver enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert at menneskelig aktivitet er med på endre det globale klimaet, og det haster med å få i gang tiltak som skal redusere vår negative innvirkning på klimaet.

Ishavskraft er en av Norges største kraftleverandører for både private og bedrifter. Som energiselskap har vi et spesielt stort ansvar, særlig med tanke på at kraftprodusentene står for en stor del av forurensningsmengden. Vi ønsker ikke bare å delta i kampen for å redde det globale klimaet, men vil ta en ledende og aktiv rolle i arbeidet. Alle i Ishavskraft jobber kontinuerlig for å utgjøre en forskjell i klimaarbeidet – både holdningsmessig og med konkrete tiltak. Det vi alle gjør av endringer i forbruksmønster og bruk av teknologi, vil få positive konsekvenser for våre etterkommere. Det er de som vil komme til å føle på kroppen de ettervirkningene vår ikke-bærekraftige livsførsel de siste hundre år har ført med seg.

Vi tar dette ansvaret på alvor og selger blant annet kun fornybar energi til våre privatkunder. I tillegg går Ishavskraft i bresjen for forbruksreduksjon av strøm ved å tilby gode målingsverktøy til det offentlige, bedrifter og organisasjoner.

På nettsidene våre har vi samlet innhold som kan inspirere deg til å gjøre gode miljøvalg i din hverdag, og linker til informasjon for deg som ønsker å vite hvorfor tida for snakk og unnskyldninger er forbi. Vi kan alle bidra. Gjør et valg du også.

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.