Våre strømavtaler


Innkjøpspris

For deg som vil følge markedet og ønsker lavest mulig pris over tid. Du får samme pris som vi betaler for strømmen på strømbørsen NordPool + et fastbeløp på 49,– u/mva per måned. På kartet under kan du se hva prisen har vært der du bor de siste dagene.

Bestill Innkjøpspris

FellesKraft

Lav pris og redusert risiko - inkludert fornybar energi. Vi overvåker kraftprisen og jobber for å sikre deg forutsigbarhet og best mulig pris hver måned. Du betaler den beste prisen vi oppnår hver måned + et fastbeløp på 39,– u/mva per måned.

Se pris forrige måned

Fastpris

Fastpris er en avtaletype som betyr at du binder strømprisen for en periode på enten 1 eller 3 år. Fordelen med en slik avtale er at du har 100 % forutsigbarhet for strømprisen i avtaleperioden, og dermed får større kontroll på strømkostnadene dine.

Gjeldende tilbud på fastpris

Dagens spotpriser per prisområde

Nedenfor vises prisene for de fire siste dagene.


Nord-Norge

Midt-Norge

Vest-Norge

Sørøst-Norge

Sørvest-Norge

Hva bestemmer strømprisen

Strømprisen du betaler har sitt utgangspunkt i innkjøpsprisen på NordPool, strømbørsen i Norden. Dette er prisen Ishavskraft og alle andre strømleverandører betaler for strømmen. Hvor mye din strømavtale skal påvirkes av svingningene på strømbørsen velger du selv - om du vil ha ren innkjøpspris, en forvaltet pris eller en fast pris uten overraskelser. På kartet under kan du se hvordan innkjøpsprisen har vært de siste tre dagene i de ulike prisområdene. Prisområdene for Elspot styres av Statnett for å opprettholde balanse i kraftmarkedet. Du kan lese mer om hvordan kraftmarkedet fungerer hos Statnett.

Trykk Enter for resultat

Hjelp oss å forbedre nettsiden vår.