Et lyspunkt i hverdagen for mange

Siden 2001 har frivilligsentralen i Sørreisa stått på for å hjelpe mennesker som trenger det, i lokalsamfunnet. Frivilligsentralen har aktiviteter som retter seg både mot eldre og uføre, og unge.

Tekst: Mari Lind Aronsen
Dato: 20. desember 2018

     

De frivillige har mange ulike oppgaver, alt fra å kjøre ut varm middag til eldre, til besøk i omsorgsboliger.

Sørreisa Frivilligsentral i Troms sprer mye Hjertevarme rundt seg. Med om lag 50 frivillige gjøres det mye forskjellig for å bedre hverdagen til både unge og de eldre. For å nevne noe arrangeres det småbarnstreff, leksehjelp for barn, og seniortreff hvor de eldre kan sosialisere seg og spise middag sammen. 

Noe av det frivilligsentralen anser som viktigst er å kjøre ut varm middag og dessert til eldre, hver dag i løpet av året. Dette tiltaket er med på å forebygge underernæring blant eldre og bidrar til at de kan bo lengre hjemme om de ønsker det. 

Det er ingen tvil om at de frivillige bruker mye av sin egen fritid på å gjøre noe betydningsfullt for andre. Dette fortjener i aller høyeste grad en påskjønnelse <3 

Del artikkel

     

Har du noe på

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger eller spørsmål om hjertevarme. Ring oss på 77 61 20 00 eller send oss e-post

Besøk oss på: Facebook   Instagram   YouTube   LinkedIn