Der det er Hjerterom er det husrom

Hjerterom, et initiativ startet opp av Margit Djuve Edland i Alta, er et lavterskeltilbud hvor mennesker som sliter kan komme og få noen å snakke med. 

Tekst: Mari Lind Aronsen
Dato: 4. desember 2018

     

Initiativtaker Margit Djuve Edland sammen med Mette Holten.

Hjerterom har rundt 30 frivillige som er engasjerte i arbeidet om å gi mennesker som trenger en møteplass og noen å snakke med. Fem dager i uken har Hjerterom et «åpent hus»-tilbud, hvor man kan få en kopp kaffe og muligheten til å snakke i enerom med noen med taushetsplikt. – En del av de som kommer hit benytter seg av tilbudet daglig, mens andre en gang i blant. For noen har Hjerterom startet en positiv prosess ut av ensomhet, angst, rusmisbruk eller depresjon. For andre har det vært en viktig brikke for å holde seg på en god plass i livet, sier Margit.

Det skjer ting i livet som kan forandre alt – sykdom, dødsfall, oppsigelse eller skilsmisse. Slike omveltninger kan gjøre at mennesker som har vært en ressurs, selv får behov for hjelp. Det er her Hjerterom kommer inn.

Vi elsker Hjerterom-initiativet og håper at med 5 000,- fra Hjertevarme kan Margit og alle de frivillige fortsette med dette tilbudet<3

Del artikkel

     

Har du noe på

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger eller spørsmål om hjertevarme. Ring oss på 77 61 20 00 eller send oss e-post

Besøk oss på: Facebook   Instagram   YouTube   LinkedIn