Home Start Norge, avd. Drammen

Home start er en organisasjon som hjelper familier som har en krevende hverdag. Ifølge Britt Ohldieck, leder i Home Start avd. Drammen, er det er tiltak som det er stort behov for og de har alltid venteliste. 

Tekst: Mari Lind Aronsen
Dato: 22. desember 2018

     

Hjemmebesøk hos familier som har en litt utfordrende hverdag.

Organisasjonen bygger på vennskap og glede. De frivillige som er med gjør en stor forskjell for familiene som trenger hjelp. Hjelpen består i at frivillige kommer hjem til familien én gang i uken for å være sammen med familien og avlaster foreldrene. 

Det er ulike årsaker til at familiene har behov for hjelp. Det kan enten være på grunn av sykdom, skilsmisse, at man er aleneforsørger, og andre grunner. 

Gjennom Home start er det mange «reserve-besteforeldre, reserve-tanter og reserve-onkler, og det er det mye hjertevarme i, både for de frivillige og familiene som får hjelp <3

Del artikkel

     

Har du noe på

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger eller spørsmål om hjertevarme. Ring oss på 77 61 20 00 eller send oss e-post

Besøk oss på: Facebook   Instagram   YouTube   LinkedIn