Vi er her for å hjelpe deg.

Vi er her for å gi deg den hjelpen du trenger. Her kan du søke i våre mest stilte spørsmål. Fant du ikke det du lurte på? Vi er også tilgjengelige over telefon, e-post og chat.

Ja, skjema for dette finner du her.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Hvis du ikke har avtale med en kraftleverandør vil netteier levere strøm til deg midlertidig. Dette er ofte dyre avtaler. Kontakt oss, så vil vi ordne deg en god avtale.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Dette kan gjøres på tre ulike måter:

 • Du kan benytte dette skjemaet.
 • Du kan ringe oss på 776 12 000
 • Vi kan ringe deg hvis du fyller ut nummeret ditt her.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Ved å logge inn på Min side kan du blant annet finne dine regninger, forbrukshistorikk og informasjon om dine avtaler.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Ja, på Min side kan du utsette betalingen i inntil 30 dager fra opprinnelig forfallsdato.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Selv om du har AvtaleGiro må vi sende deg grunnlaget for regningen.

Dersom du ikke mottar regningen elektronisk (epost/efaktura/sms) kan det påløpe miljøgebyr. Du kan bestille e-postfaktura på Min side.

Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av banken. Du kan også enkelt endre eller stoppe betalingen. Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Med eFaktura kommer regningen ferdig utfylt til nettbanken din. Det eneste du trenger å gjøre er å bekrefte betalingen. Du kan betale regningene dine hvor som helst og når som helst, og du har full oversikt over betalte og ubetalte regninger.

Har du flere banker, så vil dine eFaktura være synlige i alle nettbankene og du kan velge hvilken bank og konto du ønsker å betale regningen fra.

Dersom du har kombinert eFaktura og AvtaleGiro vil regningen betales automatisk på forfallsdato, og regningen vil ligge i eFaktura-arkivet i den banken betalingen ble gjort fra.

eFaktura er en avtale mellom deg og banken din. Det er ikke mulig for oss å opprette, endre eller avslutte eFaktura. Alle endringer må gjøres i din nettbank. eFakturareferanse finner du på din siste regning.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Vi praktiserer løpende avregning, det betyr at så snart vi får regningsgrunnlaget fra din netteier vil vi sende ut en regning med betalingsfrist på 14 dager. Dette betyr at betalingsfristen vil variere fra måned til måned.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Forbruket varierer i løpet av året, og det kan være mange årsaker til at summen på regningen går opp og ned. Regningen blir ofte litt større når temperaturen kryper under frysepunktet, fordi det naturligvis brukes mer strøm samtidig som strømprisene ofte øker.

Hvis du nettopp har fått byttet måler ser vi ofte at årsaken til en stor regning er at den gamle måleren ikke er lest av på lang tid, og at beregnet forbruk fra netteier har vært satt for lavt. Når montøren setter opp ny måler, og melder inn stand fra den gamle fanges dette opp og legges til på neste regning.

Ved spørsmål rundt dette bør du kontakte ditt lokale nettselskap.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

AMS er betegnelsen på de nye automatiske strømmålerne som alle skal få innen 01.01.2019.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Før 1. januar i 2019 skal alle husstander i landet har fått installert ny måler.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Olje- og energidepartementet har regulert at ingen kunder skal betale engangsavgift for bytte til automatisk måler. Kostnadene fordeles over nettleien med inntil 15 år og er anslått til å utgjøre ca 2 øre per kilowattime. For en kunde med forbruk på 20 000 kWh pr år vil det utgjøre opp mot 400 kr pr år. Kostnaden med innføring av ny måler er kun knyttet til nettleie og ikke til kraftprisen.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Den nye måleren sender avlesning automatisk til Troms Kraft, slik at du ikke trenger å lese av måleren. Strømregningen vil til enhver tid bli riktig i forhold til ditt forbruk.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

De vanligste er radiokommunikasjon, GSM på mobilnettet eller PLC (kommunikasjon gjennom strømkabelen).

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Den nye måleren sender avlesning automatisk til din netteier, slik at du ikke trenger å lese av måleren. Strømfaktura vil til enhver tid bli riktig i forhold til ditt forbrukt.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Strømkundene har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk, men nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å fakturere kundene. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten etter samtykke av kunden. Kilde: NVE.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

De nye målere tilfredsstiller bransjens og myndighetenes standarder når det gjelder stråling. De nye målerne vil bruke trådløs kommunikasjon for å sende avlesning til nettselskapene. Selve avlesingen skjer en gang i døgnet og kan sammenliknes med å sende en tekstmelding.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Nettleie betaler du for å være tilkoblet strømnettet. Du betaler også for å få transportert strømmen til din bolig. Dette er en tjeneste som den lokale netteieren har monopol på.

Nettleien består av et fastbeløp og en variabel del basert på forbruket ditt. Kostnaden for nettleie vil derfor variere i takt med forbruket ditt.

Strømmen du bruker, kan du kjøpe fra den leverandøren du ønsker å benytte. Hvis du bruker oss får du 100% fornybar energi og kjempegod kundeservice med på kjøpet.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Ja, dersom du har en av følgende netteiere har vi avtale om gjennomfakturering, og du vil få alt på samme regning:

 • Alta Kraftlag SA
 • Agder Energi Nett
 • Hafslund Nett AS
 • Luostejok Kraftlag SA
 • Nordkyn Kraftlag SA
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Ymber AS
 • Troms Kraft Nett AS

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

De fleste strømkundene i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er bakt inn i strømprisen din. Du må altså betale for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Det innebærer at produsenter som investerer i fornybar energi får inntekter fra salg av elsertifikater. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon.

Husholdningskunder og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er fritatt fra elsertifikater.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Nei, Ishavskraft sender per i dag regning ut fra en gjennomsnittlig månedspris.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Måleravlesning skal sendes til din lokale netteier. Hvis du har fått ny automatisk måler slipper du å levere avlesninger.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Hvis du glemmer å lese av strømmen vil netteier beregne forbruket ditt, normalt sett på den 1. i hver måned.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Vi anbefaler at måleren leses av minst 3-4 ganger i året, for å sikre at forbruket blir fanget opp på riktig tidspunkt.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Legg inn ditt mobilnummer i feltet for dette og trykk på knappen «send passord». Du vil så motta en engangskode som må fylles inn i neste bilde.

Logg inn på Min side.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

 • Oversikt over dine regninger
 • Forbrukshistorikk
 • Dine avtaler
 • Dine samtykker
 • Kostnadsoversikt

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Dette kan gjøres på tre ulike måter:

 • Du kan benytte dette skjemaet.
 • Du kan ringe oss på 776 12 000
 • Vi kan ringe deg hvis du fyller ut nummeret ditt her.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Dette kan gjøres på tre ulike måter:

 • Du kan benytte dette skjemaet.
 • Du kan ringe oss på 776 12 000
 • Vi kan ringe deg hvis du fyller ut nummeret ditt her.

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Avtalevilkår
Angrerettskjema

Var dette nyttig?  Ja   Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

Få med deg nyheter og gode tilbud fra Ishavskraft. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Har du lyst å hjelpe oss å forbedre nettsiden vår?

Hva leter du etter?