Avtaler og priser

Hvorfor har jeg fått skjema om angrerett fra Ishavskraft?
Hvis du nylig har inngått en avtale om strøm med Ishavskraft har du etter angrerettloven 14 dagers ubetinget angrerett. Det vil si at du kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Angreskjema er mottatt. Skjemaet skal kun brukes hvis du allikevel ikke ønsker å inngå avtalen innen fristen – du trenger ikke gjøre noe med skjemaet hvis du ønsker strømavtalen hos Ishavskraft.

Hvorfor har jeg fått brev fra Ishavskraft?
Vi sender ut informasjon til våre kunder for å informere om strømavtalene og for å informere om relevant markedsinformasjon fra oss eller våre samarbeidspartnere. 

Har jeg bindingstid på min avtale?
De fleste av våre avtaler er uten bindingstid, men hvis du har en fastprisavtale er den gyldig i 1 eller 3 år. Fastprisavtaler fornyes ikke ved utløp, men vi sender deg informasjon om når din fastprisavtale utløper samt et tilbud om ny avtale. Du må svare på tilbudet dersom du ønsker dette. Dersom du ikke responderer vil du automatisk få vår forvaltningsavtale FellesKraft. FellesKraft har ikke bindingstid og er en løpende avtale.

Hva er elsertifikater?
Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh.

*For Finnmark og kommunene i Troms; Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, gjelder pris ekskl. elsertifikat og mva. For resten av Troms og Nordland gjelder pris inkl. elsertifikat og eks. mva. og for resten av landet gjelder pris inkl. elsertifikat og mva.

Hva er et prisområde?
Strømprisen du betaler har sitt utgangspunkt i innkjøpsprisen på NordPool, strømbørsen i Norden. Dette er prisen Ishavskraft og alle andre strømleverandører betaler for strømmen. Hvor påvirket din strømavtale er av svingningene på strømbørsen velger du selv – om du vil ha ren innkjøpspris, en forvaltet pris eller en fast pris uten overraskelser. Prisområdene for Elspot er det Statnett som styrer for å opprettholde balanse i kraftmarkedet. Her kan du se dagens spotpriser.

Hva er Fastpris?
Fastpris er en avtaletype som betyr at du binder strømprisen for en periode som vanligvis er 1 eller 3 år. Fordelen med en slik avtale er at du har 100 % forutsigbarhet for strømprisen i avtaleperioden, og dermed får større kontroll på strømkostnadene dine. Med Fastpris er det kun forbruket ditt som vil påvirke beløpet på fakturaen.

Avtalen passer for deg som ønsker økonomisk forutsigbarhet. Inkludert i prisen er også elsertifikater* og garantier for opprinnelsesmerket ren og fornybar strøm.

Du betaler avtalt pris i øre/kWh + et fastbeløp på kr 39,- per måned. Avtalen er bindende og kan ikke sies opp i den valgte tidsperioden.

*For Finnmark og kommunene i Troms; Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, gjelder pris ekskl. elsertifikat og mva. For resten av Troms og Nordland gjelder pris inkl. elsertifikat og eks. mva. og for resten av landet gjelder pris inkl. elsertifikat og mva.

Hva er FellesKraft?
Avtaletypen FellesKraft gir deg en sikring mot pristopper og reduserer risikoen for store svingninger i prisen. Ishavskraft jobber for å sikre deg best mulig strømpris gjennom hele året. Når spotprisen lav følger vi markedet, er det fare for store prishopp kan vi sikre deler av prisen din – du trenger ikke gjøre noe. Inkludert i prisen er også elsertifikater* og garantier for opprinnelsesmerket ren og fornybar strøm.

Du betaler den beste prisen i øre/kWh vi oppnår hver måned + et fastbeløp på kr 39,- per måned. Avtalen er uten bindingstid.

*For Finnmark og kommunene i Troms; Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, gjelder pris eks. elsertifikat og mva. For resten av Troms og Nordland gjelder pris inkl. elsertifikat og ekskl. mva. og for resten av landet gjelder pris inkl. elsertifikat og mva.

Hva er Innkjøpspris?
Med avtalen Innkjøpspris blir du fakturert for en månedspris som er vår innkjøpspris på strømbørsen NordPool. Prisene kan være ulike i de fem prisområdene i Norge, du finner en oversikt over prisene her. Denne typen avtaler har vist seg å være et gunstig alternativ for strømkunder over tid. Når prisene faller kommer det deg umiddelbart til gode, men med tilsvarende risiko når prisene stiger.

Inkludert i prisen er også elsertifikater* og garantier for opprinnelsesmerket ren og fornybar strøm.

Du betaler vår innkjøpspris + et fastbeløp på kr 49,- per måned. Avtalen er uten bindingstid.

*For Finnmark og kommunene i Troms; Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, gjelder pris ekskl. elsertifikat og mva. For resten av Troms og Nordland gjelder pris inkl. elsertifikat og eks. mva. og for resten av landet gjelder pris inkl. elsertifikat og mva.

Hvilken strømavtale har jeg?
Vi har flere typer avtaler og hvilken av disse du har kan du se på siste faktura eller ved å logge inn på Min side.

Trykk Enter for resultat