Faktura og betaling

Hvor mye strøm har jeg brukt?
En oversikt over ditt strømforbruk finner du på Min side. Her kan du også sammenligne nytt forbruk med forbruk i tilsvarende periode i foregående år.

Hvor ofte kommer strømregningen?
Fakturering skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende rutiner for dette hos Ishavskraft AS.

For tiden gjelder følgende: Kunder tilhørende Troms Kraft Nett AS, Alta Kraftlag SA, Ymber AS, Luostejok Kraftlag SA, Repvåg Kraftlag SA og Nordkyn Kraftlag AL blir fakturert i henhold til nevnte netteiers faktureringsrutiner.

Kunder med en annen netteier blir fakturert etter faktisk forbruk og forskudd:

 • Målere med avlesning annenhver måned faktureres annenhver måned etter faktisk forbruk minus innbetalt forskudd for perioden + ny forskudd for to måneder. Kunden blir avregnet etter faktisk forbruk seks ganger i året. Forfall midt i perioden.
 • Målere med annen avlesning faktureres forskuddsvis annenhver måned. Kunden blir avregnet etter faktisk forbruk en gang i året. Årsavregning følger med første forskudds-faktura.
 • Målere som er timesmålt faktureres månedlig etter faktisk forbruk minus innbetalt forskudd for perioden + ny forskudd for neste måned. Det vil si at kunden får avregning etter faktisk forbruk 12 ganger i året. Forfall midt i perioden.

Betalingsfrist er 14 dager etter utstedelse av faktura hvis ikke annet er avtalt.

Hva er fordelene med eFaktura?

 • eFaktura er enkelt, oversiktlig og fleksibelt, dessuten miljøvennlig – da man slipper bruk av papir og transport.
 • Du mottar fakturaen rett i nettbanken istedenfor på papir i postkassen.
 • Du slipper å taste inn KID-nummer, kontonummer eller beløp når du skal betale – alt er ferdig utfylt og du kan bare bekrefte betalingen med ett klikk.
 • Du har full kontroll og oversikt, og kan endre beløp og forfallsdato.
 • Du er ikke avhengig av postkassen hjemme for å få betalt regningen – praktisk når du er på reise.
 • Du har tilgang til elektronisk arkiv over alle dine betalte (og ubetalte) regninger.

Er fakturert beløp riktig?
Du blir fakturert og betaler for den strømmen du har brukt. Fakturert beløp baseres på måleravlesning eller beregnet forbruk.

For å få en mest mulig riktig faktura er det viktig at du leser av din måler jevnlig;

 • Månedlig hvis du får faktura hver måned/12 fakturaer i året annen hver måned hvis du får 6 fakturaer i året.
 • Hvis du leser av måleren før eller etter den første i måneden, vil nettselskapet ditt beregne forbruket for perioden som ikke er dekket av måleravlesningen.

Hvordan ordner jeg AvtaleGiro og eFaktura?
Du kan enkelt opprette AvtaleGiro og eFaktura i nettbanken din ved å krysse av for dette neste gang du betaler fakturaen din.

Hvordan utsette betaling?
Ønsker du utsettelse på faktura kan du ta kontakt med oss. Gjør du det før forfall unngår du purregebyr.

Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe forsinkelsesrente for utsatte fakturaer etter gjeldende satser.

Trykk Enter for resultat