Bli plusskunde hos Ishavskraft

Har du solcellepanel eller planlegger å skaffe deg det? Bli plusskunde hos oss og selg strømmen du ikke bruker. Vi belønner våre kunder for å produsere fornybar energi og legger vår stolthet i å tilby en av markedets beste plusskunde-avtaler.

Hva er en plusskunde?

En plusskunde er en strømkunde som produserer strøm selv og selger overskuddstrømmen tilbake til strømleverandøren sin. Det vanligste er å produsere strøm gjennom et solcelleanlegg på taket eller en liten vindmølle i hagen.

Hvordan blir jeg plusskunde?

Først bør du kontakte en elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold tilknyttet produksjonsanlegget. Det anbefales å gjøre dette før kjøp av anlegg.

Sjekk med kommunen din om du må søke om å installere solcelleanlegg eller vindmøller.

Før du installerer må du avklare med nettselskapet ditt om anlegget oppfyller de tekniske kravene for å selge overskuddstrøm. Eksempelvis må du ha AMS-måler som registrerer hvor mye strøm som mates ut fra anlegget ditt til strømnettet. I tillegg må du ha en strømleverandør som tilbyr plusskunde-avtaler.

Solcelleanlegg kjøpes av en solcelleleverandør og varierer i pris med hensyn på størrelse på anlegget om installasjonskostnaden hos elektromontør. Hos ENOVA kan du få økonomisk støtte for å produsere din egen strøm.

Les mer: her 

Vår plusskunde-avtale

Din betaling for levert kraft til Ishavskraft er 1 kr/kWh inntil 10 000 kWh i året. Produserer du mer enn 10 000 kWh i året betaler vi ren spotpris uten påslag.

Pris på eget forbruk er innkjøpspris, med fast månedspris på 49 kroner.

For å bli plusskunde kan du sende oss en mail med følgende opplysninger:

Navn:

Telefon:

Leveringsadresse:

Målepunkt-ID:

PS! Før vi kan ta imot strøm fra deg må din netteier ha registrert deg som plusskunde.