Innkjøpspris

Spotprisavtalen som følger prisen på Nordpool, time for time. 

  • Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Etterskuddsvis fakturering
  • Ingen tilleggsprodukter
  • Påslag på 5,94 øre, som også inkluderer fornybar energi

Kunder i Nord-Norge er fritatt for MVA.
Kunder i Nord-Troms og Finnmark er fritatt for elsertifikat.

Bestill avtalen

Innkjøpspris


Velg ditt prisområde


pris øre/kwh


fastbeløp/mnd


Prisen er basert på dagens spotpris fra Nord Pool og våre påslag.

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden.

Godta    AVVIS

Logg inn på «Min side»