Våre tjenester innen energieffektivisering

Skrivebordsanalyser

Analyse av data fra energioppfølgingssystem med en kort rapport over energiforbruk på valgt bygg. Rapporten inkluderer status på bygget og forslag til innsatsområder.

Effektanalyser

Vi gjennomfører en analyse av byggene og plukker ut bygg med potensial for å senke effektbehovet på eller bygg med gjentakende høyt effektbehov på et spesifikt tidspunkt som burde kartlegges.

Brukerkurs i Forbruksreduksjon™ og energiledelse

Kurs i energioppfølgningssystem, med fokus på energiledelse og på hvordan man bruker systemet. Dette inkluderer en innføring i energiledelse, samt en presentasjon av de ulike planene i systemet, illustrert både ved hjelp av eksempler fra andre kunder og ved hjelp av kundens egne bygg.

Brukerkurs i Forbruksreduksjon™

Kurs i energioppfølgingssystemet, dette inkluderer en presentasjon av de ulike planene i systemet og hvordan man kan bruke de som redskap for å redusere energibehovet.

Brukerkurs i Forbruksreduksjon™ superbruker

Dette er et kurs for de som er superbrukere i energioppfølgingssystemet. Dette inkluderer en presentasjon av de ulike planene i systemet og hvordan man bruker de, samt hvordan man oppdaterer ET-kurvene, hvordan man legger til/redigerer bygg og hvordan man legger til/redigerer brukere/grupper.

Rådgiving om fjernvarmeavtaler og optimalisering av bruken

Vi har oppnådd i gjennomsnitt 42 % reduksjon i energiforbruk og effekt på en lang rekke fjernvarmeprosjekter.

Energivakta og driftsovervåking

Et driftssenter med dedikerte ressurser og tverrfaglig bakgrunn. Det er helt avgjørende at det dedikeres ressurser til overvåking, tuning, feilretting og optimalisering innen energiledelse og energisparing. Via energivakta tilbyr vi denne tjenesten som en outsourcet, innleid tjeneste, der vi tar ansvar for din virksomhets energibruk ved aktiv energistyring og overvåking og rapportering.

Energispareavtaler og finansiering

Vi tar all risiko og investering. Deling av gevinst etter omforent modell. Denne modellen fordrer at vi også drifter og overvåker anleggene etter at de er installert.

Sertifisering i energiledelse iht. ISO 50001

Vi har utviklet et helhetlig system i tråd med ISO 50001 – Sertifisering av styringssystem for energiledelse. Vi kan bistå din bedrift med veiledning og systemer for at bedriften kan bli sertifisert.

Rapportering

.