Integreringskoordinator i Alta menighet

I mai 2016 startet Marianne Haugvik Hodne i en 20 % stilling som Integreringskoordinator i Alta menighet. Ved hjelp av flere bedrifter i næringslivet og bidrag fra Alta kommune ble stillingen gradvis utvidet, og fra 1. desember var den 80 %.

Dato: 17. mars 2017

   

I dette treårige prosjektet blir samarbeid på tvers av organisasjoner, idretten og frivillige høyt vektlagt. Jobben innebærer å koordinere og legge til rette for å øke asylsøkere og flyktningers deltagelse i idrett og andre aktiviteter i Altasamfunnet. Det handler både om å integrere i allerede eksisterende tilbud og aktiviteter, samt skape nye arenaer for integrering og møter mellom nordmenn og våre nye landsmenn. Mange av aktivitetene som ble startet i høst går sin gang og er videreført i 2017.

Her får du innblikk i hovedfokuset i arbeidet så langt:

Samarbeidet med Alta Røde kors om månedlige friluftskvelder og aktiviteter for enslige mindreårige asylsøkere, flyktninger og norske ungdommer har fremdeles godt oppmøte. 2. februar var 36 ungdommer samlet til bålkos og aking i Komsa. 27. februar tok vi turen inn i BUL-hallen hvor 30 var tilstede på innebandyturnering! 

Språkkafeene i Nordlyskatedralen og på Alta bibliotek er fine møteplasser på tvers av nasjonalitet, kultur og religion. Også mange nordmenn deltar. En flott arena for å lære norsk, men også for å møte nye mennesker. 

I august 2016 startet Alta IF fotballtrening for de enslige mindreårige guttene som er bosatt i Alta kommune. Gjennom hele høsten har guttespillere hospitert på treningene, samt at flyktningene har hospitert på guttelaget sine treninger. Noen av spillerne har blitt hjulpet til andre klubber. Nå er også flere norske gutter med på treningene, og sammen med noen andre utvalgte lag i Alta IF er vi i gang med «Integrering, kosthold og samhold» – et prosjekt støttet av Gjensidigestiftelsen. Det handler blant annet om felles matlaging med ernæringsfysiolog og testing på Universitetet. 

Ukentlig skolefrokost på Sandfallet ungdomsskole har bidratt til mer kontakt mellom velkomstklassen og de ordinære klassene i friminuttene og ellers i skolehverdagen. Måltidet har vist seg å være en trygg arena for å møte nye ungdommer. Her har virkelig pengebidrag fra Alta Sanitetsforening og «Framgang sammen» (Skandiabanken) kommet til sin rett.

Når konseptet fungerte så bra på ungdomsskolen kunne vi ikke vente med å starte opp med skolefrokost på Komsa skole, barneskolen i Alta som også har egen velkomstklasse. Bidrag fra Alta Røde kors realiserte dette. Også her har tiltaket bidratt til språkutvikling, sosialtrening, kunnskap om matlaging, samt åpnet dører for nye vennskap. 

I november 2016 fikk asylsøkere og flyktninger på Voksenopplæringen (VO) i Alta for første gang tilbud om gymtimer. Dyktige og engasjerte 3. klassinger på idrettslinjen på Alta videregående skole forbereder og gjennomfører disse ukentlige gymtimene som en del av faget «Treningsledelse». Tilbakemeldingene fra elevene på VO er positive. Det er fint å kunne møte jevnaldrende ungdommer fra Norge gjennom fysisk aktivitet. 

I tillegg til språkkafé ble det 10. januar startet enda et samarbeid med Alta bibliotek: «Bibliotek og baby». Tirsdager i partallsuker mellom klokken 12.00-13.30 møtes foreldre og babyer fra hele Alta og med bakgrunn fra hele verden. Hver måned har ett tema, som for eksempel aktiv baby, baby og språk, baby og helse, baby og mat. 

Med bidrag fra Alta Røde Kors var det 19. desember juleavslutning med 60 ungdommer tilstede: elever fra Alta ungdomsskole, Sandfallet ungdomsskole og de enslige mindreårige asylsøkere. Kvelden besto av pizza, julesang fra AkuTTTeateret på Ungdommens Hus, konkurranser og afghansk dans. Fredag 10. februar var det igjen tid for pizzakveld. Denne gangen var det fem elever fra Sandfallet ungdomsskole som inviterte integreringskoordinator og guttene på mottaket til hjemmelaget pizza, bingo og aktiviteter i gymsalen på skolen. 

Marianne ønsker å takke alle sponsorer, samarbeidspartnere og frivillige i Alta som er med på dette viktige integreringsarbeidet! Det har vist seg å være behov for en koordinator som kan være fødselshjelper for andres initiativ og prosjekter, i tillegg til å sette i gang egne prosjekt, informere og rekruttere.

Vi i Ishavskraft heier på deg Marianne og takker deg for den fantastiske jobben du har gjort å langt!

Synes du artikkelen var nyttig?  Ja   Nei

Takk - gjerne fortell hvordan vi kan forbedre oss:

Vennligst vent

Takk for din tilbakemelding.

Del artikkel

   

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden.

Godta    AVVIS

Logg inn på «Min side»