Ishavskraftfondet Troms 2017

Søknadsbunken telte i år 49 søknader fra hele fylket, der både tradisjonelle idretter (fotball, ski, håndball), så vel som utradisjonelle idretter (golf, kampsport, klatring) var representert.

Dato: 27. mars 2017

   

Ishavskraft har i samarbeid med Troms idrettskrets etablert Ishavskraftfondet til barne- og ungdomsidrett. De årlige tildelingene fra fondet er på kroner 100.000,- og kan tildeles ett eller flere tiltak pr. år. Med fondet ønsker Ishavskraft sammen med idrettskretsen å medvirke til økt aktivitet og oppslutning om barne- og ungdomsidretten i Troms.

Tiltakene som skal få tildelt midler bør innfri flere av punktene under:

 • Gi aktivitetstilbud til barn og unge
 • Presentere noe nytt, annerledes og kreativt
 • Bidra til involvering og medvirkning fra de unge selv
 • Fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter
 • Sette barn og ungdom sine behov i sentrum

Årets tildelinger gis klubber som finner nye og utradisjonelle måter å utvide eller forbedre aktivitetstilbudet – slik at flere barn og unge får mulighet til å delta i aktivitet. Blant årets søknader ble syv plukket ut til å motta støtte på til sammen 100 000 kroner, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms idrettskrets.

Administrerende direktør i Ishavskraft, Stig A. Hanssen, sier at de har fått inn søknader fra flere lag og foreninger som starter opp med nye eller tidligere aktiviteter, og det er veldig positivt! Mangfoldet bidrar til at enda flere får mulighet til å delta, og kanskje de finner en idrett som er midt i blinken for dem, legger han til.

Følgende tildelinger ble vedtatt for Ishavskraftfondet 2017:

 • Fjordgård IL, 15 000 kr
 • Målselv IL, 15 000 kr
 • Midt-Troms Isklubb, 20 000 kr
 • Søndre Torsken IL, 10 000 kr
 • IL Blåmann, 20 000 kr
 • Kvaløya Sportsklubb, 10 000 kr
 • Tromsø Taekwon-Do Klubb, 10 000 kr

Begrunnelse for vedtaket:

Fjordgård IL
Bygda har i dag et flott nærmiljøanlegg med lekeapparater og klatrevegg. Anlegget er viktig for å fange opp barn og unge som ikke deltar i organisert idrett og aktivitet. Fjordgård IL ønsker å utvide tilbudet med en skaterampe, da dette har vært etterspurt. Investeringen vil føre til at en voksende barnegruppe får et bredere og mer variert aktivitetstilbud. En slik rampe kan brukes til både rulleskøyting, BMX, sparkesykling, og ikke minst skateboarding som nå står på OL-programmet i 2020.

Målselv IL
Målselv IL har i samarbeid med FAU startet et prosjekt om å bygge en klatrevekk i gymsalen på Karlstad skole. Dette vil utvide aktivitetstilbudet i ei bygd som karakteriseres av stor dugnadsånd og idrettsglede. Når klatreveggen er ferdigstilt kreves det lite i forhold til drift og vedlikehold, samtidig som bygda har lokal ekspertise på klatring.

Midt-Troms Isklubb
Midt-Troms Isklubb ble stiftet så nylig som i 2015, men har allerede satt sitt preg på aktivitetstilbudet i Sørreisa og på Finnsnes. Klubben har som mål å utvikle ismiljøet i Midt-Troms, og er i dag involvert i drift og aktivitet på hele tre isløkker. De bidrar til aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø gjennom å legge til rette for variert islek som isdans, lengdeløp, ishockey, turskøyting og curling. Støtte til klubbens egen snøfres vil sørge for at det lettere og oftere kan legges til rette for aktivitet.

Søndre Torsken IL
Søndre Torsken IL holder til i den lille bygda Medby på Senja. Klubben arrangerer idrettsskole, men har utfordringer med at det ikke er strøm til uteområdene der det drives mest aktivitet. Støtte vil føre til at de kan kjøpe aggregater, lyskastere og skjøteledninger og dermed bidra til å forbedre aktiviteten.

IL Blåmann
Blåmann skatepark er verdens nordligste skatepark i betong og er et anlegg som står åpent til bruk for alle som ønsker det – et inkluderende tilbud til barn og unge som ikke finner seg til rette innenfor organisert idrett. Støtten vil gå til Blåmann ILs planlagte utvidelse av parken.

Kvaløya Sportsklubb
Støtte til Kvaløya Sportsklubb vil føre til at flere av klubbens medlemmer får mulighet til å delta på lik linje med deres lagkompiser og lagvenninner. Klubben opprettet i 2017 et fond som gir bistand til barn og unge som av økonomiske årsaker ikke kan delta på lagenes aktiviteter, og er et kjempetiltak for at flere skal få kunne drive med den aktiviteten de ønsker.

Tromsø Taekwon-Do Klubb
Klubben satser stort rekruttering av barn og ungdom, og ønsker å gjennomføre flere årlige samlinger med fokus på inkludering og forhindring av frafall. Utstyrsmessig ønsker de å kjøpe inn sparringsutstyr til utlån, samt teknikkutstyr tilpasset flere aldersgrupper. Investeringen vil gi klubben mulighet til å forbedre en flott rekrutteringsarena, samt gi den voksende medlemsmassen et treningsløft.

Vi ønsker klubbene lykke til med arbeidet fremover.

For mer informasjon – kontakt:
Idrett- og utdanningskonsulent Andreas Kjæreng Winther, Troms idrettskrets
andreaskjaereng.winther@idrettsforbundet.no, 936 14 466

Organisasjonssjef Sylvi Ofstad
sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no, 913 96 012

Synes du artikkelen var nyttig?  Ja   Nei

Takk - gjerne fortell hvordan vi kan forbedre oss:

Vennligst vent

Takk for din tilbakemelding.

Del artikkel

   

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden.

Godta    AVVIS

Logg inn på «Min side»