Ishavskraftfondet Troms 2018

Blant årets 45 søknader ble syv plukket ut til å motta støtte på til sammen 100 000 kroner, sier fagleder Øivind Hansen i Troms idrettskrets. Samarbeidet med Ishavskraft gir muligheter for også mindre idrettslag til å styrke sine tilbud til barn og ungdom i lokalmiljøet, noe vi i idrettskretsen synes er svært positivt.

Bilde: Ytre Kåfjord idrettslag
Dato: 5. april 2018

   

Følgende tildelinger ble vedtatt for Ishavskraftfondet 2018:

Lyngenfjord Klatreklubb, 10 000 kr.
Tromsø Turnforening, 20 000 kr.
Senja Innebandyklubb, 10 000 kr. 
Salangen Pistolklubb, 20 000 kr.
Ytre Kåfjord Idrettslag, 20 000 kr.
Harstad Orienteringslag, 10 000 kr.
Vannøy Sportsklubb, 10 000 kr.

Lyngenfjord Klatreklubb
Midlene er tenkt brukt til innkjøp av nye klatretak til klatreveggen i Skibotnhallen, og betaling av hall-leie. «I tillegg ønsker vi å kjøpe bolter for utarbeidelse av utendørs klatrefelt for bruk til trening, og kursing. Dette er nødvendig for å opprettholde tilbudet om klatring i dette området, og vil føre til mer rekruttering til klubben.»

Troms Turnforening
Foreningen søkte fondet i 2017 og ble oppfordret til å søke når hallen stod ferdig. Nå står hallen klar på Templarheimen og klubben ønsker å benytte disse midlene til innkjøp av barne- og skumapparater som klubben ikke har hatt mulighet til å prioritere til nå. Klubben har over 900 medlemmer og midlene kommer derfor mange til gode.

Senja Innebandyklubb
Klubben ønsker å arrangere lavterskel innebandyaktiviteter ved noen av skolens fridager høsten 2018. Dette er tenkt for ungdom i alderen 12 år+ og skal være et gratistilbud. Ungdommene i klubben vil være instruktører og ressurspersoner til dette tilbudet. «For å gjennomføre dette trenger vi mer utstyr, som lånekøller og lånebriller, samt vester/drakter. Målet med dette tilbudet er at flere ungdommer skal ønske å spille innebandy.» Klubben legger vekt på at innebandy skal være en aktivitet som alle kan være med på, og at det skal være enkelt å delta samt lave kostnader. Samtidig ønsker de å bidra til å bygge opp innebandymiljøet i kretsen, med å satse på utvikling av ungdommer gjennom trenerkurs og dommerkurs.

Salangen Pistolklubb
Klubben trenger våpen som er mer tilpasset barn og unge da de for det meste har våpen med store grep og som ikke er tilpasset barn/ungdom med små hender. Skyting er en fin sport for de som ikke er så interesserte i andre aktiviteter. De fleste kan trenes opp til å bli svært gode skyttere og ser at de mestrer noe. Klubben kjører ofte skyteskole som er for de mellom 10-25 år og funksjonshemmede og ønsker å være bedre rustet for å kunne tilby dette, med våpen egnet for dem.

Ytre Kåfjord Idrettslag
YKIL er et lite idrettslag som har hatt en god oppsving med barn og unge som allerede bor i bygda og de som har flyttet hit. YKIL driver barneidrett med turn/gymnastikk i gymsal på en nedlagt skole og skiaktivitet i en eldre skiløype. Det er stor spredning i alder fra 2-14 år. Dette har vært et positivt samlingspunkt i bygda for barnefamilier. En del av utstyret trenger fornying. Til turn trenger YKIL en ny trampett og til skiløypa en løypeslodd til skuteren.

Harstad Orienteringslag
Laget ønsker klassesett med kompass som skal brukes til flere formål; til barne- og ungdomstreningene i klubben, til orienteringsskolen som er et årlig arrangement for barn og ungdom i Harstad, samt til premier for deltakerne av Stolpejakten.

Vannøy Sportsklubb
Klubben ønsker å benytte midlene til innkjøp av en trampett for sin nyoppstartede barne- og ungdomsgruppe. En slik trampett er avgjørende for å ha et slikt tilbud på Vannøya.

Synes du artikkelen var nyttig?  Ja   Nei

Takk - gjerne fortell hvordan vi kan forbedre oss:

Vennligst vent

Takk for din tilbakemelding.

Del artikkel

   

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden.

Godta    AVVIS

Logg inn på «Min side»