PBL Kraft for ansatte

Dette er en timesavregnet spotprisavtale. Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time.

  • Følger timesprisen på strøm
  • Påslag på 1,5 øre/kWh
  • Fastbeløp på 31,25 kr pr.mnd

Pris er oppgitt inkl. MVA. Elsertifikat er lovpålagt og prisen på elsertifikat varierer med elsertifikatmarkedet. Husholdninger i Nord-Norge er fritatt for MVA. Fastbeløpet for disse kundene er 25 kr. pr. mnd. Kunder i Nord-Troms og Finnmark er fritatt for elsertifikat.

Bestill PBL strømavtale