Velg innlogging

Min side / Online bedrift

Kjøpsbetingelser for elbillader

Kjære kunde! Vi i Ishavskraft ønsker å gi våre kunder den beste servicen. For å sikre våre kunder en trygg kjøpsopplevelse har vi utarbeidet disse kjøps- og leveringsvilkårene ved kjøp av elbillader og eventuelt laststyring. Vi håper du blir fornøyd med din nye hjemmelader!

Ønsker du å laste ned dokumentene i sin helhet kan du gjøre det lengst ned på denne siden.

Partene er:

  • Ishavskraft AS, org.nr. 979 139 268 («Selger»); og
  • Navn: Bestiller («Kjøper»)

Salgsgjenstand og kjøpesum

Partene er enige om at Kjøper skal kjøpe følgende produkt («Produktet») fra Selger:

Elbil-lader inkludert standard installasjon Eller Laststyring Eller Elbil-lader inkludert standard installasjon og laststyring

Prisen Kjøper skal betale for Produktet er oppgitt ved salgstidspunktet og inkluderer frakt og montering. Montering er kun inkludert ved bestilling av elbil-lader.

Alle priser er oppgitt inkludert mva.

Krav om strømavtale

Det er en forutsetning for å kunne kjøpe Produktet fra Selger at Kjøper har en eksisterende strømavtale hos Selger. Om du ikke er kunde hos oss fra før, så får du avtalen Spotpris ved bestilling. 

Binder jeg meg til samme strømavtale i 4 år?

Du binder deg ikke til én type strømavtale for hele perioden. Se informasjon om våre strømavtaler på vår hjemmeside .

Om du velger å bytte strømleverandør før nedbetalingen er fullført, så får man en sluttregning med resterende beløp for elbilladeren.

Avtalevilkår for levering av kraft

Installering

Montering og installering av elbil-lader inngår i prisen som er avtalt under punkt 1, og utføres av («Leverandøren»), på vegne av Selger.

Hva som er inkludert og ikke inkludert i den avtalte installeringen er spesifisert i avtalens Bilag 2.

Lasstyring installeres selv av Kjøper. Kjøper må selv kontakte sitt lokale nettselskap for åpning av HAN-porten på AMS-måleren i forkant av installasjon av Laststyring.

Levering

Leveringssted

Produktet skal anses levert når Leverandøren har utført installasjonen av Produktet hos Kjøper og Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av installasjonen er gjennomført.

Leveringstid

Tidspunkt for levering og installering avtales separat mellom Kjøper og Leverandøren.

Dersom levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side, utskytes leveringstiden, og ny tid for levering må avtales mellom Kjøper og Leverandøren. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

Betaling av kjøpesummen

Kjøpesummen skal betales avdragsvis over 36 måneder for bestilling av elbil-lader, hvorav den totale kjøpesummen av salgsgjenstanden er fordelt per måned.

Dersom Kjøper avslutter sin strømavtale hos Selger, skal resterende del av Kjøpesummen og ubetalte fakturaer betales umiddelbart ved strømavtalens avslutning.

Forsinkelsesrente påløper ved forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Øvrige vilkår

De øvrige vilkår som gjelder for kjøpet av Produktet fremgår av Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår inntatt som denne avtalens Bilag 1.