Velg innlogging

Min side / Online bedrift

«Hvor er det best å plassere varmepumpen?»

Pumpen skal plasseres i det rommet der du skal ha det varmt. Hvis du skal ha det varmt i stua så må pumpen monteres i stua. I tillegg bør innedelenplasseres på en yttervegg og høyere enn utedelen. Hvis ikke kan det bli behov for drenspumpe for å fjerne kondensvann.

Er det flere etasjer bør den være plassert litt over etasjeskillen i trappegangen og det bør være åpent inn i øvre etasjen slik at varmen kan stige opp.

Montøren vil alltid hjelpe deg med å finne beste plassering.