Velg innlogging

Min side / Online bedrift

«Hvorfor støtter dere ikke smartlading på min bil?»

Det kan være flere grunner til dette.

Bilen kan mangle kommunikasjonsmuligheter - dette er vanligst på bilmodeller eldre enn 2018.

Noen bilmodeller lar oss ikke få nok informasjon til å kunne tilby smartlading. Vi er for eksempel avhengig av å få oppgitt bilens lokasjon for å vite om den er på et sted hvor den skal smartlade - slik at vi ikke ødelegger for hurtiglading på offentlige ladestasjoner.

Andre bilmerker får vi rett og slett ikke god nok oppkobling mot - slik at vi ikke presist nok kan si om bilen er en plass den skal smartlade, eller om den er koblet i lader.

Om du lurer på hvorfor akkurat ditt bilmerke ikke er støttet, så ta gjerne kontakt med oss.