Velg innlogging

Min side / Online bedrift

«Jeg bor lengre unna enn hva som inngår i standard installasjonen. Hva må jeg betale for ekstra kjøring?»

I standardpakken inngår det totalt 50km kjøring (tur / retur). Utover det gjelder det en fastsattkilometergodtgjørelse som inkluderer kjøring og tiden elektrikeren sitter i bilen. Det koster 37,5 kr per kilometer.

Et eksempel: Hvis elektrikeren må kjøre 100km for å komme seg til deg og tilbake, så inngår 50km i standard pakken. De resterende 50km vil du bli fakturert for, altså 50km x 37,5 kr = kr 1 875kr inkl. mva.