Velg innlogging

Min side / Online bedrift

«Vi har fått feil leveringsadresse på strømregningen, betaler jeg for strømmen til naboen?»

Dette er informasjon som din lokale netteier står ansvarlig for. Kontakt din netteier. Så lenge ditt målernummer som står på strømregningen stemmer overens med det målernummeret som står på måleren i sikringsskapet, betaler du for den strømmen som du selv bruker.