Velg innlogging

Min side / Online bedrift

«Vil smartlading fungere om min ladestasjon har lastbalansering.»

Hvis du har lastbalansering som Zaptec Senz, Easee Equalizer eller andre løsninger som begrenser ladehastighet vil dette kunne påvirke smartladeplanen hos oss.

I slike tilfeller anbefaler vi å vente med å plugge i ladekabelen til det er lavt forbruk i huset, siden mengden tilgjengelig energi idet du plugger i bilen danner grunnlaget for ladeplanen.