Spotpris

Spotprisavtalen som følger prisen på Nord Pool, time for time. 

  • Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Etterskuddsvis fakturering
  • Ingen tilleggsprodukter
  • Påslag på 5,94 øre, som også inkluderer fornybar energi

Kunder i Nord-Norge er fritatt for MVA.
Kunder i Nord-Troms og Finnmark er fritatt for elsertifikat.

Oppdatering 18.06.21: Vi endret nylig navnet på vår spotprisavtale fra «Innkjøpspris» til «Spotpris». Vilkårene forblir de samme.

Spotpris


Velg ditt prisområde


strømpris

øre/kWh


fastbeløp

kroner/mnd


Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden.

Godta    AVVIS

Logg inn på «Min side»