Velg innlogging

Min side / Online bedrift

Slik kan du kutte strømregninga med over 300 kroner måneden

Richard Bache-Wiig forklarer deg hvordan du med veldig enkle grep kan kutte strømregninga på en måte som merkes på lommeboka – uten at det merkes på kosen i hjemmet.

Tekst
Skjalg Andreassen​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‍​‍​‍‌‍‍‌‌​‌‍‍​‌‍​‌‌‌‍‌​‌‍‍‌​‍‌‍​‌‌‍‌‍‌‌​​‍‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍​‌‌‍‌​​‍​‌‍‌​​‌‍​‌‍​​‌‍​‌​‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​​​​‍‌​‌​‌‍​​‌‍​‌​‍‌‌‍​‍​‌‌‌‍‌‍​‌​​‍‌‌‍‌​​‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​​​‌​‌‌‍​​​‌‍​‍‌‍‌‌​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌‍​‌‌​‍‌‌​‌‍‍‌‌‍​‌‍​‌‍‌‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‌‌‌‌‌​‌‍‍​‌‍‌​‍​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‌‌​​‌​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‍​‌‍​‌‌‌‍‌​‌‍‍‌​‍‌‍​‌‌‍‌‍‌‌​​‍‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍​‌‌‍‌​​‍​‌‍‌​​‌‍​‌‍​​‌‍​‌​‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​​​​‍‌​‌​‌‍​​‌‍​‌​‍‌‌‍​‍​‌‌‌‍‌‍​‌​​‍‌‌‍‌​​‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​​​‌​‌‌‍​​​‌‍​‍‌‍‌‌​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌‍​‌‌​‍‌‌​‌‍‍‌‌‍​‌‍​‌‍‌‌​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‌‌‌‌‌​‌‍‍​‌‍‌​‍​‍​‍‌‌
Publisert
Foto
Krysspress

(Bilde over) Richard Bache-Wiig har jobbet i kraftbransjen i en årrekke – først med kundeservice og senere med ansvar for nettsiden og appen til Ishavskraft. Men selv han har erfart at det kreves aktiv innsats, og nokså små endringer i vanene for å spare merkbart med penger på strømregninga .

Strømregninga består av både strømforbruk og nettleie . Det hjelper ikke at du er veldig flink til å spare på strømmen, hvis du ikke samtidig også klarer å holde kontroll på nettleia. Da må strømforbruket holdes så jevnt som mulig – uten de høye toppene, forklarer han.

Dette er utfordringen:

Nettleia bestemmes ut fra gjennomsnittet av de tre timene sist måned der forbruket ditt var på det aller høyeste. Hvis dette maksforbruket ditt overstiger en viss terskel, for eksempel 10 kWh, vil nettleia ditt gjøre et byks for den neste måneden, selv om forbruket ditt alle de andre timene skulle ligge så lavt som på 5 kWh.

En rimelig ordning

– Det er ikke så lenge siden denne måten å beregne nettleie på ble innført, og i utgangspunktet er denne metoden fornuftig. Kraftnettet må jo bygges ut til å tåle det aller høyeste strømforbruket vårt, og så får heller vi som er strømforbrukere gjøre det vi kan for å unngå unødvendig belastning av nettet, forklarer han, men innrømmer gjerne:

– Hvis det bare er tre timer i løpet av en hel måned som ødelegger, så er jo dette forferdelig sure penger å betale. Derfor er det viktig at vi hjelper hverandre til å unngå disse toppene, sier han.

Hans egen metode for å unngå å komme i konflikt med «døgnmakssatsen» består av tre enkle steg.

  1. Skaff deg oversikt.
  2. Kvitt deg med uvanene.
  3. Hold deg oppdatert.

Richard studerer strømmåleren sin og sjekker hvor mye de ulike elektriske apparatene i huset krever.

Den første øvelsen for å skaffe oversikt over eget forbruk, består i å studere strømmåleren, og sjekke hvor mye hvert elektriske apparat krever.

– Det å skaffe seg oversikt over eget strømforbruk kan høres ut som en bagatell, men er like viktig og vanskelig i hvert eneste hjem. Dette gjelder også hjemme hos meg selv, som har jobbet med kraft og strømpriser til daglig gjennom mange år, først med kundeservice og senere med ansvar for nettsiden og appen til Ishavskraft . Jeg må innrømme at jeg ikke hadde full oversikt over mine egne strømvaner før nå i dag – før jeg fikk dere på besøk, sier han.

Enkelte overraskelser

Metoden hans besto ganske enkelt i å tilbringe litt tid med å studere sin egen strømmåler, og sjekke hvor mye strøm ulike deler av hjemmet krever. «På» og «av» med ulike apparater, og «inn» og «ut» med sikringer, ga han innsikt i hvor strømmen faktisk brukes. Og som for de fleste andre, endte øvelsen med en innsikt om at det er noe strømforbruk som undervurderes – og annet som overvurderes.

Så mye strøm bruker de elektriske apparatene i boligen.

En oversikt: enkelte av de elektriske apparatene i boligen bruker overraskende mye strøm – andre overraskende lite.

– Selv fant jeg ut at induksjonstoppen og stekeovnen bruker mer strøm enn jeg trodde på forhånd. Ofte vil ikke dette merkes, hvis man koker nudler eller andre ting som går fort unna, men ved en søndagsmiddag der ting skal langtidsstekes og platetoppen brukes samtidig, vil det samlede strømforbruket bli nokså stort. Da fant jeg ut at jeg slipper å komme i konflikt med «døgnmakssatsen» hvis jeg slår av varmekablene i stua samtidig som vi står på kjøkkenet og lager mat, forteller han.

Ryddig oversikt

Det finnes flere liknende regnestykker i et hjem, der man godt kan unne seg noe som krever mye strøm, hvis man bare samtidig sørger for å slå av noe annet. På den måten trenger man ikke å ha dårlig samvittighet for å bruke badstua, selv i perioder der strømmen er dyr, hvis man bare samtidig sørger for å holde igjen på andre ting som tåler å vente litt.

Visning av dine døgnmakser i Ishavskraft appen.

Ishavskraft-appen advarer mot at høyt strømforbruk i enkelttimer utgjør en risiko for at nettleia vil gjøre et byks neste måned.

– Dere har uvaner, dere også?

– Ja da, og med tre tenåringsbarn i huset hender det at vi må drive med påminnelser. Men den viktigste uvanen vi har her hos oss, er «skippertaket». Når det kommer til hus og hjem, samler vi innsatsen om helgene. Vi vasker huset, vasker klær, lager god helgemiddag – og dusjer gjerne etterpå etter tur, alle fem. Jeg skjønner jo at vi må finne nye måter å gjøre dette på, smiler han.

Trenger du ny varmtvannsbereder? Kjøp smarte Høiax Connected på nedbetaling over strømregninga

Nettleieanalyse i Ishavskraft appen.

Ishavskraft-appen advarer mot fare for økt trinn for nettleie, men motiverer også: Ved å holde seg under 9,66 kWh på enkelttimer, vil han kutte strømregninga med 197 kroner. Hvis han også passer på å bruke mindre strøm når den er dyr vil han kunne spare ytterligere 169 kroner på neste strømregning, til sammen 344 kroner.

Det siste av de tre rådene, handler om å holde seg selv oppdatert – og er egentlig det enkleste.

– Gjennom appen til Ishavskraft har jeg hele tiden oversikt over både strømforbruk og nettleie. Jeg vet at jeg har to enkelttimer som har oversteget grensa på 10 kWh, og vet at jeg må unngå at noen enkelttimer overstiger 9,66 kWh for at jeg skal unngå økning i nettleia. Men hvis jeg klarer dette, vil jeg kutte neste strømregning med 197 kroner, sier han.

Strømprisen dag for dag i april. Prisene er hentet fra strømbørsen NordPool og viser spotprisene i Nord-Norge (NO4).

Hjemmesiden og Ishavskraft-appen gir deg oversikt over variasjonene i strømprisen fra dag til dag, og hjelper deg til å planlegge forbruket bedre.

At du skaffer deg kontroll over maksforbruket, må ikke bety at du slutter å bry deg om selve strømprisen , som kan variere veldig mye mellom de billigste og de dyreste dagene. Disse svingningene er nesten umulig å holde oversikt over uten verktøy som Ishavskraft-appen – som hjelper deg til å vite når strømmen er så billig at du kan igangsette aktivitet, og når den er så dyr at du bør avvente bruken av apparater som krever mye energi.

Moderne hjem krever grep

– Noen vil kanskje påstå at det kreves veldig mye innsats for å spare ganske lite penger?

– Det er mulig. Men innsatsen handler jo egentlig først og fremst om bevissthet. Og så er det klart at det sikkert merkes mye mer hvis man må betale 366 kroner ekstra enn hvis man sparer 366 kroner. Dessuten vet vi jo, i bransjen vår, at mange kunder velger å bytte strømselskap for å spare rundt 20 kroner i fastavgiften, så det er klart at hver krone er viktig – og at det viktigste er å gjøre en innsats der det er mest å spare.

Moderne hjem tvinger oss til å holde oversikt over forbruket vårt på en mye mer aktiv måte enn hva vi trengte før.

– Moderne hjem tvinger oss til å holde oversikt over forbruket vårt på en mye mer aktiv måte enn hva vi trengte før, da liten kapasitet førte til at vi ikke brukte mer strøm enn vi trengte, forklarer Richard Bache-Wiig.

– Hvorfor er strøm blitt så komplisert – og hvorfor er disse spørsmålene i det hele tatt et problem?

– Blant mye annet skyldes dette økt velstand og kapasitet. Jeg merker dette når jeg selv er på hyttetur eller på landsteder med gamle hus. Med liten kapasitet, er vi tunget til å redusere forbruket vårt. Varmtvannsberederne er små, så man står ikke veldig lenge i dusjen. Og hovedsikringa er så beskjeden at det ikke er mulig å kjøre med «full guffe» på alle apparater samtidig. I moderne hus har vi knapt noen begrensninger. Da må vi styre forbruket på annet vis, sier han.

Ønsker du tilgang til Ishavskraft-appen?

Bli strømkunde hos Ishavskraft, og bruk appen så mye du vil. Du vil kunne følge med på nettleia di, smartlade elbilen, følge med på spotprisen, forbruket ditt og mye mer...

Bli strømkunde

Er du allerede kunde? Da er appen tilgjengelig for deg! Last ned Ishavskraft-appen helt gratis i din app-butikk ( Google Play eller Apple's App Store ), lag bruker og sett i gang.